Popis pretraženih izvora

Arhivski materijali preuzeti su iz sljedećih izvora:

Napomena: U početnoj fazi strukturiranja i izrade Arhiva radničkih borbi uneseno je 400 tekstova prikupljenih iz više različitih internetskih izvora. Ti tekstovi pritom nisu rezultat sustavnog pretraživanja jedne ili više internetskih stranica već su prikupljeni širokim pretraživanjem sadržaja s informacijama o radničkim akcijama koje su istraživačima bile poznate ili su se s njima upoznali prilikom samog pretraživanja. Informacije dobivene iz ovih izvora u pravilu se odnose na radničke akcije nakon 1999. godine.