O arhivu

Arhiv radničkih borbi istraživački je projekt započet 2012. godine unutar udruge Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID), a od 2015. godine projekt se financira sredstvima zaklade Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe. Cilj je projekta temeljito prikupljanje i analiza medijskih sadržaja o radničkim akcijama koje se poduzimaju s ciljem zaštite ili unapređenja radničkih prava u Hrvatskoj od 1990. godine, a provode ga istraživači iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Rezultati istraživanja predstavljeni su u digitaliziranoj bazi podataka s otvorenim pristupom, koja sadrži i izvorni medijski materijal preuzet iz tiskanih i elektroničkih medija. Arhiv radničkih borbi namijenjen je akademskoj zajednici, istraživačima, sindikatima, organizacijama civilnog društva i široj javnosti u želji da ga koriste u nekomercijalne svrhe i kao javno dobro.